Arapça Sözlük

Arapça - Türkçe Sözlük

Arapça Çeviri

Arapça - Türkçe Metin Çeviri

Share |
Kelime
Türkçe » Arapça "yol" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama Hareke
yol جادة جَادَّة
yol دمجة دَمْجَة
yol سكة سِكَّة
yol سنن سَنَن
yol شارع شارِع
yol طريق طَرِيق
yol طريقة طَرِيقَة
yol مجرى مَجْرًى
yol ممر مَمَرّ
yol منهج مَنْهَج
yol نسق نَسَق
yol نظام نِظَام
yol نهج نَهْج