Arapça Sözlük

Arapça - Türkçe Sözlük

Arapça Çeviri

Arapça - Türkçe Metin Çeviri

Share |
Kelime


Türkçe » Arapça "neşe" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama Hareke
neşe ابتهاج اِبْتِهَاج
neşe اغتباط اِغْتِباط
neşe انبساط اِنْبِسَاط
neşe بسط بَسْط
neşe بشر بِشْر
neşe بهجة بَهْجَة
neşe تهلل تَهَلُّل
neşe جذل جَذَل
neşe حبر حَبَر
neşe حبور حُبُور
neşe زفاف زِفَاف
neşe سرور سُرُور
neşe فرح فَرَح
neşe فرحة فَرْحَة
neşe مرح مَرَح
neşe مسرة مَسَرَّة