Arapça Sözlük

Arapça - Türkçe Sözlük

Arapça Çeviri

Arapça - Türkçe Metin Çeviri

Share |
Kelime
Türkçe » Arapça "had" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama Hareke
had حد حَدّ
had درجة دَرَجَة
had دور دَوْر
had مرحلة مَرْحَلَة
hâd ذرب ذَرِب
hâd صارم صارِم
hâd عضب عَضْب
hâd قاصل قاصِل
hâd قاطع قاطِع
hâd ماض ماضٍ