Arapça Sözlük

Arapça - Türkçe Sözlük

Arapça Çeviri

Arapça - Türkçe Metin Çeviri

Share |
Kelime
Türkçe » Arapça "ev" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama Hareke
ev أسرة أُسْرَة
ev أقرباء أَقْرِباء
ev آل آل
ev بيت بَيْت
ev دار دار
ev دارة دارَة
ev ربع رَبْع
ev ربوع رُبُوع
ev سكن سَكَن
ev عائلة عائِلَة
ev مؤسسة مُؤَسَّسة
ev مأوى مَأْوًى
ev مباءة مَبَاءَة
ev مبيت مَبِيت
ev مثوى مَثْوًى
ev مستقر مُسْتَقَرّ
ev مستوطن مُسْتَوْطَن
ev مقام مَقَام
ev مقام مُقَام
ev مقر مَقَرّ
ev منزل مَنْزِل
ev منشأة مُنْشَأَة