Arapça Sözlük

Arapça - Türkçe Sözlük

Arapça Çeviri

Arapça - Türkçe Metin Çeviri

Share |
Kelime
Türkçe » Arapça "ayak takımı" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama Hareke
ayak takımı أوباش أَوْباش
ayak takımı العامة العامَّة
ayak takımı العوام العَوَامّ
ayak takımı دهماء دَهْماء
ayak takımı رعاع رَعَاع
ayak takımı سوقة سُوقَة
ayak takımı طغام طَغَام
ayak takımı غوغاء غَوْغاء
ayak takımı همج هَمَج
ayak takımı وبش وَبَش

Türkçe » Arapça "ayak takımı" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçarı
Kelime Açıklama Hareke
ayak باب باب
ayak ترتيب تَرْتِيب
ayak خصاص خَصَاص
ayak خلل خَلَل
ayak رجل رجْل
ayak فتحة فُتْحَة
ayak فجوة فَجْوَة
ayak فرج فَرْج
ayak قدم قَدَم
ayak مخرج مَخْرَج
ayak منفذ مَنْفَذ
ayak نفذ نَفَذ
ayak ucu تحت تَحْت
ayak ucu دون دُونَ
ayak ucu ذنب ذَنَب
ayak ucu ذيل ذَيْل
ağır ayak حامل حامِل
yalın ayak حاف حافٍ