Arapça Sözlük

Arapça - Türkçe Sözlük

Arapça Çeviri

Arapça - Türkçe Metin Çeviri

Share |
Kelime

aöf ilahiyat
Türkçe » Arapça "aşağı" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama Hareke
aşağı أدنى أَدْنَى
aşağı أسفل أَسْفَل
aşağı أصل أَصْل
aşağı تحت تَحْت
aşağı جذر جِذْر
aşağı دون دُونَ