Arapça Sözlük

Arapça - Türkçe Sözlük

Arapça Çeviri

Arapça - Türkçe Metin Çeviri

Share |
Kelime
Türkçe » Arapça "Diş" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama Hareke
dış أجنبي أَجْنَبِيّ
dış بعيد بَعِيد
dış خارج خارِج
dış دخيل دَخِيل
dış زنيم زَنِيم
dış سحيق سَحِيق
dış شاحط شاحِط
dış طارئ طارِئ
dış غريب غَرِيب
dış قاص قَاصٍ
dış قصي قَصِيّ
dış متباعد مُتَبَاعِد
dış مجلى مُجْلًى
dış مقصى مُقْصًى