Arapça Sözlük

Arapça - Türkçe Sözlük

Arapça Çeviri

Arapça - Türkçe Metin Çeviri

Share |
Kelime
Arapça » Türkçe "وعي" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama Hareke
وعي telâkki (Anlayış, görüş.) وَعْي
وعي kavrama (kavramak işi, anlama.) وَعْي
وعي anlık (Duyu ve iradeden ayrı olarak düşünülen bilme melekesi, anlama gücü, müdrike, entelekt.) وَعْي
وعي içtihat (Özel görüş, anlayış) وَعْي
وعي eksperlik (uzmanlık) وَعْي
وعي irfan (Bilme, anlama.) وَعْي
وعي entelekt (akıl, zihin, idrak) وَعْي
وعي aşina (Bildik, tanıdık.) وَعْي
وعي aşinalık (Tanıma, birini bilme, tanışıklık.) وَعْي
وعي şuur (Bilinç) وَعْي
وعي zihin (anlayış, kavrayış) وَعْي
وعي anlayış (Zihniyet, telâkki, anlama biçimi.) وَعْي
وعي bilinç (İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği şuur) وَعْي