Arapça Sözlük

Arapça - Türkçe Sözlük

Arapça Çeviri

Arapça - Türkçe Metin Çeviri

Share |
Kelime
İngilizce Sözlük
Arapça » Türkçe "نفع" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama Hareke
نفع yaramak (yararlı olamk.) نَفَعَ
نفع yararlık (Yararlı çalışma.) نَفْع
نفع kâr (yarar, fayda.) نَفْع
نفع faide (Yarar, kâr.) نَفْع
نفع fayda (Yarar, kâr.) نَفْع
نفع maslahat (İş, önemli iş, mesele) نَفْع
نفع menfaat (Yarar, çıkar) نَفْع
نفع yararlılık (yararlı olma.) نَفْع
نفع çıkar (Dolaylı yollarla elde edilen menfaat.) نَفْع
نفع avantaj (Üstünlük sağlayan şey, yarar, kâr) نَفْع