Arapça Sözlük

Arapça - Türkçe Sözlük

Arapça Çeviri

Arapça - Türkçe Metin Çeviri

Share |
Kelime
Arapça » Türkçe "نحت" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama Hareke
نحت kazımak (Metal bir yüzey üstüne şekil çizmek.) نَحَتَ
نحت oymak (keskin sivir uçlu bir cisimle delerek çukur oluşturmak.) نَحَتَ
نحت yontmak (Bir şeyi keskin bir şeyle kesmek.) نَحَتَ
نحت doğramak (keserek parçalamak.) نَحَتَ
نحت yontuculuk (Heykeltraşlık.) نَحْت
نحت yontma (Yontmak işi.) نَحْت
نحت oyum (oymak işi.) نَحْت