Arapça Sözlük

Arapça - Türkçe Sözlük

Arapça Çeviri

Arapça - Türkçe Metin Çeviri

Share |
Kelime
Arapça » Türkçe "ميل" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama Hareke
ميل eğdirmek (eğik duruma getirmek) مَيَّلَ
ميل sondalamak (Sonda takmak) مَيَّلَ
ميل yönseme (Temayül.) مَيْل
ميل eğiklik (eğik olma durumu, yamukluk) مَيْل
ميل akım (sanat ve diğerleri gibi ceryan) مَيْل
ميل sapma (bulunan noktanın meridyen düzlemi arasındaki açı.) مَيْل
ميل yönelim (Yönelme durumu.) مَيْل
ميل eğim (eğilmiş olma durumu) مَيْل
ميل meyil (Eğiklik, eğim, akıntı) مَيْل
ميل yatkınlık (Yatkın olma durumu.) مَيْل
ميل eğiliş (eğilmek IşI veya biçimi) مَيْل