Arapça Sözlük

Arapça - Türkçe Sözlük

Arapça Çeviri

Arapça - Türkçe Metin Çeviri

Share |
Kelime
Arapça » Türkçe "مسلسل" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama Hareke
مسلسل aralıksız (Birbirine bitişik olma, aralarında açıklık bulunmama.) مُسَلْسَل
مسلسل ardıl (Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, öncel karşıtı, halef.) مُسَلْسَل
مسلسل ardışık (Birbiri ardından gelen, mütevali.) مُسَلْسَل
مسلسل müteselsil (Zincirleme, arası kesilmeden) مُسَلْسَل
مسلسل kademeli (Aşamalı, basamaklı.) مُسَلْسَل
مسلسل dizili (dizilmiş olan.) مُسَلْسَل
مسلسل sıralı (Düzenlenmiş, dizili) مُسَلْسَل
مسلسل silsile (Dizi, sıra) مُسَلْسَل