Arapça Sözlük

Arapça - Türkçe Sözlük

Arapça Çeviri

Arapça - Türkçe Metin Çeviri

Share |
Kelime
Arapça » Türkçe "مرج" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama Hareke
مرج kalakalmak (bir durum karşısında şaşırmak) مَرِجَ
مرج donakalmak (şaşırıp bir süre ne yapacağını, ne diyeceğini bilememek.) مَرِجَ
مرج depreşmek (yeniden ortaya çıkmak, nüksetmek.) مَرِجَ
مرج süpürge otu (Funda) مَرْج
مرج çimenlik (çimeni olan yer.) مَرْج
مرج mera (Çayırlık, otlak) مَرْج
مرج otlak (hayvan otlatıaln yer, salmalık, yayla, mera.) مَرْج
مرج çayır (Ot biten düz ve nemli yer.) مَرْج
مرج bahçe (sebze yetiştirilen yer) مَرْج