Arapça Sözlük

Arapça - Türkçe Sözlük

Arapça Çeviri

Arapça - Türkçe Metin Çeviri

Share |
Kelime
Arapça » Türkçe "مر" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama Hareke
مر geçiş (herhangi bir durumdaki değişme, intikal.) مَرّ
مر mürur (Geçme) مَرّ
مر katetmek (Bir yeri aşarak geçmek.) مَرَّ
مر geçmek (bir yerden başka bir yere gitmek.) مَرَّ
مر dinmek (sona ermek, bitmek.) مَرَّ
مر acımak (Tadı acı duruma gelmek, acılaşmak.) مَرَّ
مر acılaşmak (Tadı bozulmak, acı olmak) مَرَّ
مر aşmak (Yüksek, uzak ve geçilmesi güç bir yerin öte yanına geçmek.) مَرَّ
مر üzücü (üzüntü veren) مُرّ
مر eziyetli (eziyet veren, üzgülü) مُرّ
مر acılı (Acı katılmış olan.) مُرّ
مر acı (Tat alma organında bazı maddelerin bıraktığı yakıcı durum, tatlı karşıtı.) مُرّ
مر acıklı (Acı verecek nitelikte olan.) مُرّ