Arapça Sözlük

Arapça - Türkçe Sözlük

Arapça Çeviri

Arapça - Türkçe Metin Çeviri

Share |
Kelime
Arapça » Türkçe "مدح" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama Hareke
مدح koltuklamak (Kıvanç verecek biçimde övmek.) مَدَحَ
مدح methetmek (Övmek) مَدَحَ
مدح övmek (Birinin veya bir şeyin üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek) مَدَحَ
مدح yağlama (Yağlamak işi.) مَدْح
مدح iltifat (Bİrine güler yüz gösterme.) مَدْح
مدح methiye (Bir kimseyi veya bir şeyi övmek için yazılmış şiir) مَدْح
مدح kompliman (Gönül okşayıcı söz, ilgili söz.) مَدْح
مدح sena (Övme) مَدْح
مدح övme (Övmek işi, sena, medh) مَدْح
مدح övgü (Methiye) مَدْح