Arapça Sözlük

Arapça - Türkçe Sözlük

Arapça Çeviri

Arapça - Türkçe Metin Çeviri

Share |
Kelime

aöf ilahiyat
Arapça » Türkçe "ك" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama Hareke
ك senin (İkinci tekil şahış iyelik zamiri) ك
ك gibi (…-e benzer.) كَ
ك seni (İkinci tekil şahıs zamirinin nesne hâli) كَ