Arapça Sözlük

Arapça - Türkçe Sözlük

Arapça Çeviri

Arapça - Türkçe Metin Çeviri

Share |
Kelime
Arapça » Türkçe "قطع" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama Hareke
قطع geçmek (bir yerden başka bir yere gitmek.) قَطَعَ
قطع kesmek (Bıçak, makas gibi bir araçla bir şeyi ikiye ayırmak.) قَطَعَ
قطع katetmek (Kesmek, bölmek.) قَطَعَ
قطع yontmak (Bir şeyi keskin bir şeyle kesmek.) قَطَعَ
قطع durdurmak (durmasını sağlamak.) قَطَعَ
قطع kıymak (Çok ince ve küçük parçalar durumunda doğramak.) قَطَّعَ
قطع üleştirmek (pay ederek dağıtmak, bölüştürmek) قَطَّعَ
قطع bölmek (Bir bütünü iki veya daha çok parçaya ayırmak) قَطَّعَ
قطع geçiş (herhangi bir durumdaki değişme, intikal.) قَطْع
قطع fason (Kesim.) قَطْع
قطع mutlaka (Kaçınılmaz bir biçimde) قَطْع
قطع yontma (Yontmak işi.) قَطْع
قطع kesme (kesmek işi.) قَطْع
قطع iptal (Kullanıştan kaldırma, bozma, silme.) قَطْع
قطع kesim (Kesme işi.) قَطْع