Arapça Sözlük

Arapça - Türkçe Sözlük

Arapça Çeviri

Arapça - Türkçe Metin Çeviri

Share |
KelimeArapça » Türkçe "قبل" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama Hareke
قبل öpmek (Sevgi veya saygı amacıyla dudakları bir şeye değdirmek) قَبَّلَ
قبل evvelce (önce, önceleri, eskiden) قَبْل
قبل evvel (Önce, ilk.) قَبْل
قبل ön (Bir şeyin esas tutulan yüzü) قُبْل
قبل erke (Iş başarma gücü, enerji) قِبَل
قبل takat (Güç, kuvvet) قِبَل
قبل enerji (Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan erke, güç.) قِبَل
قبل kabiliyet (yetenek) قِبَل
قبل güç (fizik, düşünce ve ahlâk bakımından bir etki yapabilme, kuvvet.) قِبَل
قبل ehliyet (yeterlik, uzluk, belge. Ehliyetname.) قِبَل
قبل kudret (Güç, erk, erke, iktidar, yetenek.) قِبَل
قبل erk (bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar) قِبَل
قبل yetenek (Kabiliyet.) قِبَل
قبل hız (bir hareketten doğan güç, şiddet, güç, takat.) قِبَل
قبل can (Güç, kuvvet) قِبَل
قبل derman (güç, takat, mecal.) قِبَل