Arapça Sözlük

Arapça - Türkçe Sözlük

Arapça Çeviri

Arapça - Türkçe Metin Çeviri

Share |
Kelime
Arapça » Türkçe "فكر" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama Hareke
فكر açı (insanın görüşü) فِكْر
فكر kafa (zihniyet, görüş) فِكْر
فكر mülâhaza (Düşünce) فِكْر
فكر telâkki (Anlayış, görüş.) فِكْر
فكر idea (Fikir, düşünce.) فِكْر
فكر ide (Fikir, düşünce.) فِكْر
فكر görüş (gözle bir şeyi algılama yetisi.) فِكْر
فكر fikir (Düşünce, mülâhaza.) فِكْر
فكر göz (bakış, görüş.) فِكْر
فكر fikir (Düşün, ide.) فِكْر
فكر düşünce (düşünme sonucu varılan, mütalâa, mülâhaza.) فِكْر