Arapça Sözlük

Arapça - Türkçe Sözlük

Arapça Çeviri

Arapça - Türkçe Metin Çeviri

Share |
Kelime
Arapça » Türkçe "فعل" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama Hareke
فعل etmek (bir işi yapmak) فَعَلَ
فعل eylemek (etmek, yapmak) فَعَلَ
فعل görmek (yapmak, etmek.) فَعَلَ
فعل canlandırmak (canlanmasını sağlamak) فَعَّلَ
فعل eylem (iş, fiil, aksiyon) فِعْل
فعل fiil (Davranış kavramı veren kelime.) فِعْل
فعل olgu (birtakım olayların dayandığı sebep, bu sebeplerin yol açtığğı sonuç.) فِعْل
فعل yüklem (Cümlede oluş, iş ve hareket bildiren kelime) فِعْل
فعل amel (Yapılan Iş, fiil, edim.) فِعْل