Arapça Sözlük

Arapça - Türkçe Sözlük

Arapça Çeviri

Arapça - Türkçe Metin Çeviri

Share |
Kelime
Arapça » Türkçe "فرج" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama Hareke
فرج ferç (Dişi canlılarda üreme organının dış bölümü.) فَرْج
فرج ayak (büyük bir ırmağa karışan ikinci derecedeki akar suların her biri) فَرْج
فرج kovuk (Bir şeyin oyuk durumunda bulunan iç bölümü.) فَرْج
فرج gözenek (delikli bir nesnenin deliklerinden her biri.) فَرْج