Arapça Sözlük

Arapça - Türkçe Sözlük

Arapça Çeviri

Arapça - Türkçe Metin Çeviri

Share |
KelimeArapça » Türkçe "عين" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama Hareke
عين atamak (Birini bir göreve getirmek, tayin etmek.) عَيَّنَ
عين belirlemek (Belirli duruma getirmek, tayin etmek) عَيَّنَ
عين iç yüz (Herkesçe bilinmeyen, künh.) عَيْن
عين memba (Kaynak, pınar) عَيْن
عين evin (bir şeyin içindeki öz, lüp) عَيْن
عين kolcu (Bir şeyi korumak için bekleyen görevli.) عَيْن
عين kodaman (İleri gelenlerinden olan (kimse).) عَيْن
عين emir (kumandan, önder) عَيْن
عين göz (görme organı.) عَيْن
عين mahiyet (Nitelik, vasıf) عَيْن
عين değnekçi (motorlu taşıtların çalıştığı yerlerde yolcuların düzenini sağlayan kimse.) عَيْن
عين içmeler (Suyu ilâç olarak kullanılan kaynak.) عَيْن
عين mösyö (Fransızcada erkeklere verilen bir ünvan) عَيْن
عين öz (Bir kimsenin benliği) عَيْن
عين adam (Birinin yanında ve Işinde bulunan kimse) عَيْن
عين ajan (Bir devlet veya kuruluşun gizli amaçları için çalışan kimse, casus, temsilci.) عَيْن
عين kaymak (Bir şeyin en iyi ve seçkin bölümü.) عَيْن
عين cevher (bir şeyin özü) عَيْن
عين centilmen (iyi arkadaşlık eden, görgülü, kibar) عَيْن
عين efendi (özel adlardan sonra kullanılan bir unvan, (bey) gibi) عَيْن
عين casus (bir devletin bir kimsenin sırlarını başkalarına bildiren kimse.) عَيْن
عين bey (Erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü) عَيْن
عين antilop (Hızlı koşan bir sıcak iklim hayvanı.) عِين