Arapça Sözlük

Arapça - Türkçe Sözlük

Arapça Çeviri

Arapça - Türkçe Metin Çeviri

Share |
Kelime
Arapça » Türkçe "طاقة" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama Hareke
طاقة kifayet (Yeterlik, iktidar.) طاقَة
طاقة erke (Iş başarma gücü, enerji) طاقَة
طاقة takat (Güç, kuvvet) طاقَة
طاقة enerji (Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan erke, güç.) طاقَة
طاقة ehliyet (yeterlik, uzluk, belge. Ehliyetname.) طاقَة
طاقة güç (fizik, düşünce ve ahlâk bakımından bir etki yapabilme, kuvvet.) طاقَة
طاقة kabiliyet (yetenek) طاقَة
طاقة kudret (Güç, erk, erke, iktidar, yetenek.) طاقَة
طاقة kuvvet (Güç, takat, şiddet.) طاقَة
طاقة erk (bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar) طاقَة
طاقة sabır (Dayanç) طاقَة
طاقة yetenek (Kabiliyet.) طاقَة
طاقة can (Güç, kuvvet) طاقَة
طاقة hâl (güç, kuvvet, takat) طاقَة
طاقة hız (bir hareketten doğan güç, şiddet, güç, takat.) طاقَة
طاقة derman (güç, takat, mecal.) طاقَة
طاقة mecal (Güç, derman, takat) طَاقَة