Arapça Sözlük

Arapça - Türkçe Sözlük

Arapça Çeviri

Arapça - Türkçe Metin Çeviri

Share |
Kelime
Arapça » Türkçe "صعب" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama Hareke
صعب ağırlaşmak (güçleşmek, zorlaşmak) صَعُبَ
صعب güçleşmek (güç duruma gelmek, zorlaşmak.) صَعُبَ
صعب çapraşmak (Karışık duruma gelmek.) صَعُبَ
صعب zorlaşmak (zor duruma gelmek, güçleşmek) صَعُبَ
صعب güçleştirmek (güç duruma getirmek.) صَعَّبَ
صعب komplike (Öğelerinin sayısının çokluğu, çeşitliliği yüzünden anlaşılması, yapılması güç olan şey.) صَعْب
صعب girişik (birbirinin içine girmiş, karışmış olan.) صَعْب
صعب külfetli (Zor, sıkıcı.) صَعْب
صعب mihnetli (Zor, üzücü) صَعْب
صعب girift (birbirinin içine girip karışmış, çapraşık.) صَعْب
صعب güç (ağır ve yorucu emekle yapılan, müşkül.) صَعْب
صعب müşkül (Güç, zor, çetin) صَعْب
صعب çetrefil (Anlaşılması veya sonuca bağlanması güç.) صَعْب
صعب zorlu (güçlü, kuvvetli, şiddetli olan) صَعْب
صعب çetin (Çözümlenmesi güç veya zor olan.) صَعْب
صعب zahmetli (zahmetlerle yapılan, yorucu ,sıkıntılı) صَعْب
صعب ağdalı (Bilmeyen kelimelerle cümlelerden oluşan.) صَعْب
صعب karışık (Anlaşılması güç olan.) صَعْب
صعب zor (sıkıntı ve güçlükle yapılan) صَعْب