Arapça Sözlük

Arapça - Türkçe Sözlük

Arapça Çeviri

Arapça - Türkçe Metin Çeviri

Share |
Kelime

aöf ilahiyat
Arapça » Türkçe "صب" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama Hareke
صب aşık (Bir kimseye veya bir şeye sevgi duyan kimse) صَبّ
صب tutkun (Gönül vermiş.) صَبّ
صب vurgun (Aşık, sevdalı.) صَبّ
صب döküm (Kalıp dökme işi ve bunun yapılış yöntemi.) صَبّ
صب canan (günülden sevilen, sevgili) صَبّ
صب dökmek (maden, mum eriyiği gibi şeyleri kalıba akıtarak biçim vermek.) صَبَّ
صب kalıplamak (kalıba vurmak.) صَبَّ
صب akıtmak (Akmasını sağlamak, dökmek, akmasına yol açmak.) صَبَّ
صب dökmek (sıvı gibi şeyleri bir kaptan başka bir yere boşaltmak.) صَبَّ