Arapça Sözlük

Arapça - Türkçe Sözlük

Arapça Çeviri

Arapça - Türkçe Metin Çeviri

Share |
Kelime
Arapça » Türkçe "دور" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama Hareke
دور çevirmek (Döndürerek hareket ettirmek.) دَوَّرَ
دور yuvarlaklaştırmak (Yuvarlak duruma getirmek) دَوَّرَ
دور işletmek (İşlemesini sağlamak, çalıştırmak.) دَوَّرَ
دور işlemek (Bir işi elverişli duruma getirmek.) دَوَّرَ
دور kat (Bir yapıda iki döşeme arasında yer alan daire veya odaların bütünü.) دَوْر
دور çağ (Hayatın dönemlerinden her biri) دَوْر
دور devre (dönem.) دَوْر
دور had (aşama, derece, sınır) دَوْر
دور etap (aşama, merhale) دَوْر
دور kat (Üst üste konulmuş şeylerden her biri.) دَوْر
دور kere (Kez, defe.) دَوْر
دور merhale (Derece, aşama) دَوْر
دور katmer (Bir şeyi oluşturan katlardan her biri.) دَوْر
دور kez (Defa, kere.) دَوْر
دور evre (merhale, aşama, safha) دَوْر
دور faz (Evre, safha.) دَوْر
دور tabaka (Katman, kat) دَوْر
دور zaman (Bir işin geçmekte olduğu süre, vakit) دَوْر
دور aşama (Rütbe, mertebe, derece, paye.) دَوْر
دور sıra (Bir şeye veya kimseye ayrılan zaman) دَوْر
دور defa (kez, kere.) دَوْر