Arapça Sözlük

Arapça - Türkçe Sözlük

Arapça Çeviri

Arapça - Türkçe Metin Çeviri

Share |
Kelime

aöf ilahiyat
Arapça » Türkçe "حاصل" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama Hareke
حاصل skor (Sonuç) حاصِل
حاصل birleşik (Bir araya gelmiş) حاصِل
حاصل küsurat (Artan, geriye kalan parçalar, küsur.) حاصِل
حاصل kiler (Ambar.) حاصِل
حاصل mahsul (Ürün) حاصِل
حاصل akıbet (Bir şey veya bir durum için son, sonuç.) حاصِل
حاصل mahzen (Yer altı deposu) حاصِل
حاصل hâsılat (ürün, harman) حاصِل
حاصل kırk ambar (İçinde değişik türden şeyler bulunan kap veya yer.) حاصِل
حاصل hâsıla (bir işten elde edilen sonuç) حاصِل
حاصل çıktı (Üretim sonucu ortaya çıkan ürün.) حاصِل
حاصل serencam (Bir işin, bir olayın sonu) حاصِل
حاصل toplam (Toplama işleminin sonucu.) حاصِل
حاصل toplu (Hep bir arada, toplanmış.) حاصِل
حاصل verim (Bir iş sonucu elde edilen, randıman.) حاصِل
حاصل üretim (istihsal, insanların nesneleri sağlamak için doğal çevrelerini değiştirmeleri) حاصِل
حاصل ürün (doğadan elde edilen ,üretilen yararlı şey ,mahsul) حاصِل
حاصل ambar (Yiyecek ve bazı eşyanın saklandığı yer.) حاصِل
حاصل ardiye (Genellikle ticaret eşyası saklanan yer, depo, antrepo.) حاصِل
حاصل depo (korunmak, saklanmak için bir şeyin konulduğu yer.) حاصِل