Arapça Sözlük

Arapça - Türkçe Sözlük

Arapça Çeviri

Arapça - Türkçe Metin Çeviri

Share |
Kelime
İngilizce Sözlük
Arapça » Türkçe "تردد" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama Hareke
تردد çekingenlik (Çekingen olma durumu.) تَرَدَّدَ
تردد çekinmek (Saygı, korku gibi duygularla kaçınmak.) تَرَدَّدَ
تردد afallamak (Şaşkınlıktan sersemleşmek, afallaşmak) تَرَدَّدَ
تردد tereddüt (Kararsızlık.) تَرَدُّد
تردد ikircimlik (İkirciklik.) تَرَدُّد
تردد ikircik (Kararsızlık.) تَرَدُّد
تردد frekans ((Ses, dalga vb. için) Birim zamandaki titreşim sayısı.) تَرَدُّد
تردد ikircim (İkircik) تَرَدُّد
تردد kararsızlık (kararsız olma durumu.) تَرَدُّد