Arapça Sözlük

Arapça - Türkçe Sözlük

Arapça Çeviri

Arapça - Türkçe Metin Çeviri

Share |
Kelime
Arapça » Türkçe "بصر" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama Hareke
بصر izlemek (Seyretmek.) بَصَر
بصر kafa (anlama kabiliyeti, zeka) بَصَر
بصر temaşa (Hoşlanarak bakma.) بَصَر
بصر sağgörü (Gerçekleri görebilme yeteneği) بَصَر
بصر basiret (Doğru görüş, uzağı görüş) بَصَر
بصر zekâvet (çabuk anlama ve kavrama ,zekâ) بَصَر
بصر müşahede (Görme, gözlem) بَصَر
بصر seyretmek (Bakmak, izlemek.) بَصَر
بصر nazar (Bakış, göz atma.) بَصَر
بصر zekâ (Anlak ,dirayet, zeyreklik ,feraset) بَصَر
بصر görmek (göz yardımıyla bir şeyin varlığını algılamak.) بَصُرَ
بصر aydınlatmak (bir sorun üzerine bilgi vermek) بَصَّرَ