Arapça Sözlük

Arapça - Türkçe Sözlük

Arapça Çeviri

Arapça - Türkçe Metin Çeviri

Share |
Kelime
Arapça » Türkçe "أي" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama Hareke
أي ne (Hangi.) أَيّ
أي hangi (iki veya daha çok şeyden bir tanesini belirtmek için kullanılan soru sıfatı) أَيّ
أي herhangi (belli olmayan, rastgele.) أَيّ
أي hangisi (birkaç şey arasından hangi şey) أَيّ
أي ey (bir ünlem edatı) أَيْ
أي yani ('Şu demek ki' anlamında.) أَيْ
أي ulan (Ey.) أَيْ