Arapça Sözlük

Arapça - Türkçe Sözlük

Arapça Çeviri

Arapça - Türkçe Metin Çeviri

Share |
Kelime
Arapça » Türkçe "أمم" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama Hareke
أمم ulusallaştırmak (ulusal bir nitelik vermek.) أَمَّمَ
أمم kamulaştırmak (Taşınmaz bir malı sahibinden satın alarak kamuya mal etmek.) أَمَّمَ
أمم devletleştirmek (kamu yararı için devlete mal etmek.) أَمَّمَ