Arapça Sözlük

Arapça - Türkçe Sözlük

Arapça Çeviri

Arapça - Türkçe Metin Çeviri

Share |
Kelime
Arapça » Türkçe "آخر" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama Hareke
آخر öbürü (Öteki) آخَر
آخر ötekisi (Ötede bulunan) آخَر
آخر yekdiğeri (Başkası, diğeri.) آخَر
آخر öbürkü (Öteki) آخَر
آخر gayri (başka, diğer.) آخَر
آخر başkaları (Diğerleri.) آخَر
آخر öbür (Diğer, öteki) آخَر
آخر diğer (başka, özge, öteki.) آخَر
آخر âhir (Sonra, sonunda, en sonra.) آخِر
آخر ardınca (Hemen arkasında, hemen ardında, arkası sıra,ardı sıra.) آخِر
آخر sonuncu (En sonda bulunan) آخِر
آخر uç (Uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası.) آخِر
آخر son (En arkada olan.) آخِر