Arapça Sözlük

Arapça - Türkçe Sözlük

Arapça Çeviri

Arapça - Türkçe Metin Çeviri

Share |
Kelime
Türkçe » Arapça "üslup" kelimesi için çeviri sonuçları
Kelime Açıklama Hareke
üslûp أسلوب أُسْلُوب
üslûp بيان بَيَان
üslûp تفصيلة تَفْصِيلَة
üslûp دمجة دَمْجَة
üslûp صيغة صِيغَة
üslûp طريقة طَرِيقَة
üslûp مأخذ مَأْخَذ
üslûp مبنى مَبْنًى
üslûp منهاج مِنْهاج
üslûp منهج مَنْهَج
üslûp موديل مُودِيل
üslûp نسق نَسَق
üslûp نظام نِظَام
üslûp نمط نَمَط
üslûp نهج نَهْج
üslûp وتيرة وَتِيرَة

Türkçe » Arapça "üslup" kelimesi için dolaylı çeviri sonuçarı
Kelime Açıklama Hareke
üslûp bilimi أسلوبيات أُسْلُوبِيَّات
üslûp bilimi أسلوبية أُسْلُوبِيَّة